Meldpunt Misstanden Psychiatrie

Waarom deze website

Om een stem te zijn voor hen, die dit niet kunnen of durven, behorend tot de grote meerderheid. Immers, je loopt niet te koop dat je in een psychiatrische instelling hebt gezeten.

Wat wel en wat niet?

Ik, ex-psychiatrisch cliënt én ervaringsdeskundige, zoek lotgenoten (en dappere (oud)medewerkers) om samen een vuist te maken, één stem te zijn,

het loket...

Het loket Meldpunt Misstanden Psychiatrie is ontstaan na de vele klachten dat melders niet wisten waar ze met hun klachten terecht konden.

Via de website van commissie-De Winter kun je niet meer reageren. Daarom is dit loket er om je klachten, vragen, meldingen etc. kwijt te kunnen.

Schroom niet en laat van je horen.

Én… je privacy is gewaarborgd!

Contact

De organisaties die samenwerken in het Koershuis 

                                                                                                                                           (onder voorbehoud van dit meldpunt)

Sluit Menu